Vaše metrologie na klíč

Nový WinWerth umožňuje měření s podporou PMI

Věděli jste, že nový WinWerth umožňuje měření s podporou 3D-CAD modelu včetně informace o výrobě produktu (PMI*)

ÚZKÉ MÍSTO
Je velmi dobře zdokumentováno, že verifikace výrobků pomocí kontaktních souřadnicových měřicích strojů patří mezi nejpomalejší, nejnákladnější a také nejrušivější součást výrobního procesu. Vývoj systémů v CAD/CAM/CAE digitálních technologiích neustále vylepšuje výrobní proces, ale rozměrová kontrola zůstává často bez výraznější změny.
           
Výrobní společnosti utrácejí významnou část svých zdrojů na rozvoj systémů pro tvorbu 3D CAD modelů, které definují design a vlastnosti výrobků, ale nepřenášejí tuto efektivitu do kontrolních a inspekčních postupů. Konstruktéři jsou nuceni vytvářet 2D výkresovou dokumentaci z 3D modelů. Dle tištěných výkresů je pak prováděna rozměrová kontrola 3D dílců se zdlouhavým zadáváním nominálních hodnot a tolerancí (GD&T) definovaných ve výkresové dokumentaci. Udržování a změny ve výkresové dokumentaci vyžadují značné úsilí a velké množství opakování.

DNEŠNÍ INSPEKČNÍ POSTUPY
Převážná většina dnešní inspekce je prováděna pomocí kontaktní metrologie ke stanovení rozměrů kontrolované součásti. Kontaktní metrologie zahrnuje veškeré postupy od jednoduchých ručních měřidel až po souřadnicové měřicí stroje (CMM**).  Tento typ měřicích strojů vyžaduje přímý kontakt s měřenou součástí a rychlost snímání je přibližně jeden bod za sekundu. Díky tomuto pomalému a neefektivnímu způsobu snímání nedochází k výraznému urychlení inspekčního procesu.

Software WinWerth pro CAI***/CAM****
CAI/CAM může odstranit nutnost vytváření 2D výkresové dokumentace a tím ušetřit stovky hodin odborného personálu. Díky možnosti přímého řízení optického či multi-senzorového souřadnicového měřicího stoje pomocí 3D-CAD modelů lze zlepšit výkonnost a zvýšit přesnost inspekce. 3D-CAD Online/Offline programování CMM umožní vytváření automatických měřicích programů bez nutnosti zdlouhavého navádění senzorů pomocí řídicí páky joystick panelu. Programování lze připravit ještě před započetím samotné výroby. To zajistí, že ihned po započetí výroby je připravena inspekční rutina. Tato vlastnost může zvýšit kapacitu měření a zvýšit propustnost, což napomůže k rychlému navrácení investice.

*Product Manufacturing Information PMI – Informace o Výrobě Produktu
**Coordinate Measuring Machine CMM – Souřadnicový Měřicí Stroj
***Computer Aided Inspection CAI - Počítačem Podporovaná Inspekce
****Computer Aided Measuring CAM - Počítačem Podporované Měření

06.12.2017