Vaše metrologie na klíč

Měření ozubení s WinWerth® - GearMeasure

Funkce GearMeasure pro automatické měření zubů ozubených kol pomocí souřadnicového měřicího stroje je plně integrována do řídicího programu WinWerth®. Parametry ozubení a měřicí sekvenci lze díky této integraci snadno upravit.

GearMeasure umožňuje měření libovolného evolventního ozubeného kola, stejně jako šneků, šnekových kol a čelního ozubení. Metoda může být použita k měření vnitřních a vnějších zubů, pro rovné a spirálové ozubení.
Kliknutím myši vybere uživatel všechny geometrické parametry, které se mají měřit. GearMeasure automaticky vytvoří měřicí sekvenci na základě zadaných parametrů a to včetně přejezdových drah. Při vytváření měřicí sekvence také zohledňuje uchycení ozubeného kola v rotační ose. Parametry a měřicí úlohy jsou uloženy včetně přidružených skenovacích drah nebo rozmístění bodů pro pozdější měření a lze je snadno editovat. Výsledkem měření je kontrolní report, který zahrnuje všechny parametry ozubení jako například odchylky profilu a boků zubů, rozteč a házení.

Automatické měření pomocí programu GearMeasure lze rozšířit s jakoukoliv naskenovanou konturou a výsledky lze vyhodnotit společně. Grafický protokol o měření parametrů ozubení lze sloučit s dalšími výsledky do jednotného office protokolu.

Měření ozubení je plně integrováno do multisenzorového konceptu Werth: GearMeasure podporuje konvenční dotykové systémy, patentovaný Werth Fiber Probe (WFP), distanční senzory jako jsou například patentovaný Werth Laser Probe (WLP), Chromatic Focus Point Sensor (CFP), resp. Chromatic Focus Line Sensor (CFL), stejně jako stroje série TomoScope® se senzorem pro počítačovou tomografii.

07.02.2018