Vaše metrologie na klíč

Věděli jste o novém procesu offline simulace tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim?

Dosud nebylo možné naprogramovat vyhodnocení na základě objemu bez reálného měření na výpočetním tomografu. S nástrojem TomoSim je poprvé možné simulovat proces tomografie kompletně offline v programu pro souřadnicové měření pomocí CAD dat nebo mračna bodů ve formátu STL. Realistická simulace zohledňující nastavené parametry CT umožňuje výpočet objemu včetně všech podstatných artefaktů.

Souběžně s výrobou prvního dílce a prováděním dalších měření na stroji pomocí měřicího softwaru WinWerth® lze na offline stanici naučit například automatický program kontroly prvního obrobku. TomoSim tak umožňuje zrychlení procesu a zkrácení prostojů, např. u výpočetních tomografů série TomoScope® ve vícesměnném provozu.


a)    Zobrazení otočného stolu s upínačem dílce a s dílcem
b)    programem TomoSim vypočtený válec měřicího objemu pro skenování s rastrovou tomografií


Kromě dokončené tvorby programu a kontroly proveditelnosti v čase pro dokončení prvního obrobku umožňuje simulace procesu tomografie testování a optimalizaci parametrů CT. Pomocí simulovaného objemu lze odhalit významné artefakty, např. v důsledku tvrzení rentgenového paprsku nebo příliš malého počtu rotačních kroků, a v případě potřeby zvolit vhodnou korekci artefaktů. Novinkou je také kompletní offline programování vyhodnocení na základě objemu, jako je detekce otřepů, analýza dutin, analýza pórovitosti, rozpoznávání textu, předdefinované skenování ploch nebo v řez objemem.Simulace založená na CAD modelech nebo mračnech bodů STL a materiálu obrobku je možná také pro vícenásobná měření a současné měření různých obrobků. Simulační proces odpovídá skutečnému procesu měření. Volíte zvětšení, v případě potřeby speciální metody měření, jako je patentovaný Multi-ROI-CT, a parametry CT. Po spuštění simulace se simuluje pořízení sady rentgenových snímků a stejně jako při skutečném procesu měření se paralelně rekonstruuje objem.

13.06.2022