Vaše metrologie na klíč

Věděli jste, že nové verze WinWerth® umožňuje rychlé měření libovolného počtu dílců a rozměrů bez ustavení?

Výkonný multisenzorový souřadnicový měřicí program WinWerth® V9.43 s moduly pro automobilový průmysl, letectví, strojírenství, lékařskou techniku a plastikářský průmysl umožní rychlé měření libovolného počtu dílců a rozměrů v celém rozsahu měřicího stroje i bez ustavení.
 
Rastrové skenování lze použít k automatickému zachycení velkých oblastí s vysokým strukturálním rozlišením. Senzor pro zpracování obrazu zachycuje vysokou frekvencí mnoho překrývajících se snímků. Patentovaný rekonstrukční proces sjednotí tyto snímky do jednoho celkového obrazu v měřicím programu WinWerth®. Finální analýza probíhá na tomto celkovém obrazu, což výrazně snižuje dobu měření, zejména při kontrole mnoha rozměrů, protože není nutné pozicovat snímač na každý prvek. Při překrytí mnoha snímků se také sníží nejistota měření, protože několik snímků je vyhodnocováno současně pro každé měření.

30.04.2020