Vaše metrologie na klíč

Věděli jste, že nové verze WinWerth® umožňuje měření u naskenovaných 3D dat i bez nominálního 3D CAD modelu?

Získání geometrických prvků z naskenovaných 3D dat je možné pomocí rozsáhlých funkcí měřicího programu WinWerth® s modulem pro segmentaci STL sítí.
 
Výkonný multisenzorový souřadnicový měřicí program WinWerth® V9.43 s moduly pro automobilový průmysl, letectví, strojírenství, lékařskou techniku a plastikářský průmysl umožní rychlé a flexibilní zpracování polygonálních sítí z jakéhokoliv 3D skeneru.

Postačí zvolit geometrický prvek jako rovina, válec, koule a další 3D prvky, následně v režimu kalkulací kliknout na odpovídající plochu STL sítě. V místě kliknutí dojde k výběru trojúhelníkové plochy, orientace směru vektoru zvolené trojúhelníkové plochy je převzata a použita pro selekci trojúhelníkových ploch se shodným směrem vektorů. Hranice výběru končí u trojúhelníkových ploch s odlišnou orientací směru vektorů. Nastavením ofsetu okraje lze redukovat vzdálenost od okraje k zamezení případných deformací. Zpracovaný segment trojúhelníkové sítě je vykreslen s barevným grafem odchylek v nastaveném tolerančním pásmu. Informace o celkovém počtu bodů je také k dispozici a po potvrzení selekce dojde k výpočtu definovaného geometrického prvku připraveného pro další zpracování.

22.04.2020