Vaše metrologie na klíč

Měřidla s integrovanou bezdrátovou technologií přenosu dat Mahr

V čem spočívají výhody této technologie?
Systém bezdrátového přenosu dat vyvinutý společností Mahr přináší vysoký uživatelský komfort oproti běžným propojením komunálních měřidel pomocí kabelů či jiným systémům. Tato řada měřidel obsahující posuvná měřítka, hloubkoměry, mikrometry či úchylkoměry různých měřicích rozsahů má vysílač integrovaný přímo do těla měřidla. Jinými slovy není již potřeba žádného dalšího pomocného zařízení jako jsou vysílcí moduly atd. Dosah měřidel s integrovaným vysílačem je okruh 6 m což je dostačující pro běžné použití v laboratořích či ve výrobním procesu. Manipulace s měřidly je komfortní díky absenci kabelů či vysílacích modulů.

Celý systém se cenově pohybuje ve stejné hladině jako měřidla s kabelovým připojením. Pokud použijete měřidel více, je systém nákladově výhodnější a to zejména z důvodu, že není potřeba nahrazovat opotřebené kabely.
Software Marcom, který výrobce dodává zdarma, poskytuje mnoho možností jak inicializovat přenos dat z měřidel a jak následně zpracovat naměřená data.

Připojení a možnosti inicializace
K jednomu přijímači je možno připojit až 8 měřidel s bezdrátovou technologií a do jednoho počítače je možno zapojit až 4 přijímače. Je tedy možné do jednoho počítače připojit až 32 měřidel. Přenos dat lze inicializovat buď stisknutím příslušného datového tlačítka na příslušném měřidle nebo je možné využít funkčí klávesy F1 až F12 na klávesnici počítače. Také je možné využít nožního spínače.

Funkční klávesy, či nožní spímač umožnují i sdružené ovládání měřidel. Například je možné jedinnou klávesou načíst hodnoty z několika měřidel naráz, což je vhodné například pro sejmutí hodnot z měřicího přípravku osazeného několika úchylkoměry. Novější řady měřidel umožňují i vzdálené nulování pomocí funkčních kláves či pedálu. Opět velice výhodné řešení pro měřicí přípravky.

Zpracování dat
Sofware MarCom, který je výrobcem dodáván zdarma, je přehledným nástrojem pro konfiguraci sběru dat z bezdrátových měřidel.
Program běží na pozadí v operační systému Windows a rozesílá data z jednotlivých měřidel dle nastaveného směrování. Prvotně je zde přednastavena maximální podpora pro zpracování dat v MS Excel. Je zde možno přímo určit například, jaké měřidlo bude zapisovat data do jakých souborů, listů či sloupců. Velice jednoduše je zde k dispozici řešení pro sběr dat z několika měřidel do jednoho řádku. Čili idea "jedna měřená součástka v jednom řádku", je přesně to, co tento software suveréně zvládne. Pokud si uživatel vytvoří šablonu v MS Excel jako měřicí protokol, MarCom ho bez problénů vyplní. Jsou tu ale i další možnosti, jako je sběr dat to textového souboru a použití funkce "kódy klávesnice".

Tato metoda je určená pro přenos dat do aplikací třetích stran. Zjednodušeně řečeno, data budou zapsána tam, kde právě stojí kurzor. Stačí jen nadefinovat ukončovací znak (většinou ENTER nebo TAB), záleží na tom co vyžaduje aplikace, do které se data přenáší. Tímto způsobem je možné data přenést do např MS ACCESS, PALSTAT, SAP atd.

Nastavení měřicích úloh
Pokud je jendou vytvořena měřicí úloha pro nějakou součást, je možné toto nastavení uložit pro další použití. Čili s jednou sadou měřidel je možno měřit velké množství výrobků a mít k nim předem například předhotovené šablony měřicích protokolů. Toto vše zaručuje velice pružný a uživatelsky přívětivý software MarCom s českou lokalizací.

Závěrem
Díky všem těmto vlastnostem bezdrátové technologie je tento systém vhodný jak pro jednotlivé uživatele, malé firmy či velké výrobní společnosti. Je možné jej využít jak ve výrobě, vstupních či výstupních kontrolách nebo měřicí laboratoři. Je skvělým startem ke sběru dat a pro podporu průmyslu 4.0.

19.05.2020