Vaše metrologie na klíč

Měření řezných nástrojů pomocí multisenzorových souřadnicových strojů Werth

Trend neustálého zvyšování výrobní přesnosti vede k tomu, že v posledních letech stoupají i požadavky na zajištění kvality v oblasti měření nástrojů. Taktéž se zvyšují požadavky uživatelů nástrojů (vysoká řezná rychlost, dlouhá životnost, minimální opotřebení), přičemž nástroje jsou čím dál univerzálnější a komplexnější. S tím narůstají ve stejné míře i nároky na měřicí přístroje. Dnes se musí kompletní měření nástrojů realizovat na jednom měřicím stroji a ne jako v minulosti na 3 a nebo 4 různých zařízení.

Inovativním vývojem v oblasti mechaniky, zpracování obrazu, měřicího softwaru a více než 70-letými  zkušenostmi Werth Messtechnik GmbH v sektoru optické souřadnicové měřicí techniky splňují multisenzorové souřadnicové stroje Werth už dnes požadavky, které budou kladeny v budoucnosti na měření nástrojů.

Při nejistotách měření, které jsou v současnosti realizovatelné od 0,5µm, je třeba vzpomenout i modulární řešení a různé stavebnicové prvky souřadnicových strojů Werth. Tato modularita a různé druhy přístrojů umožňují uživateli přizpůsobit přístroj přesně dle svých požadavků. K různým provedením patří stroje vertikální koncepce Werth VideoCheck® V pro vysoce-přesná měření na rotačně symetrických nástrojích, a portálové, které si zakládají na nejmodernější technologii vzduchových ložisek na granitové bázi a vysokodynamických  pohonech pro rychlé posuvy, jako i stolní, rozdělené na typové řady VideoCheck® a ScopeCheck®.

Souřadnicové stroje Werth jsou konfigurovatelné s vysoce precizními rotačními osami a nejrůznějšími senzory jako např.: kontaktní sondy, mikro-sondy Werth WFP, měřící laser apod. Tato univerzálnost ve vybavení umožňuje na jednom přístroji měřit nástroje jako např.: válcové frézy, odvalovací frézy, nože, závitníky, brusné a zarovnávací kotouče, vrtáky, frézy, řezací kotouče atd. Nasazením moderní multisenzorové techniky jsou umožněny speciální měření, jako například měření za řezem nástroje.

Ve spojení se systémem skutečného zpracování obrazu tvoří 3D měřicí software Werth efektivní a ergonomickou obsluhu přístroje. Uživatelské programy Werth s ergonomickými obslužnými dialogy pro měření tvarových fréz, válcových fréz, pilových fréz, nožů, závitníků jako i brusných a zarovnávacích kotoučů zvyšují flexibilitu multisenzorového souřadnicového stroje Werth.

V multisenzorových souřadnicových přístrojích nabízí Werth Messtechnik GmbH řešení pro ekonomickou kontrolu rozměru integrovatelnou do výrobních procesů.

15.06.2020