Vaše metrologie na klíč

Světový den metrologie 20.5.2023

Tématem Světového dne metrologie 20.5.2023 je ,,měření podporující globální potravinový systém".
Toto téma bylo vybráno kvůli rostoucím výzvám změny klimatu a globální distribuci potravin ve světě, jehož populace dosáhla na konci roku 2022 8 miliard.
 

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické úmluvy dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci ve vědě o měření a v jejích průmyslových, komerčních a společenských aplikacích. Původní cíl Metrické úmluvy – celosvětová jednotnost měření – zůstává dnes stejně důležitý jako v roce 1875.

zdroj: https://www.worldmetrologyday.org/

My tento významný den oslavíme tradičním výstupem na Velkou Javořinu s povinným měřením výšky hory.

17.05.2023